Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Dictionar matematic

Abatere standard

Abscisa

Absurd

Adunare

Afix

Algoritm

Analitic

Apartenenta

Aplicatie

Apotema

Aproximare

Argument

Asimptota

Asociativitate

Axa de coordonate

Axioma lui Arhimede

Axioma


Baricentru

Baza

Bijectiva

Binom

Binomul lui Newton

Binormala

Calota sferica (bolta sferica)

Caracteristica unui corp K

Caracteristica unui algoritm

Cardinalul unei multimi

Centru

Cerc mare al unei sfere

Cerc trigonometric

Ceviana

Camp

Camp de evenimente

Camp de probabilitate

Clasa de echivalenta

Coeficient de corelatie

Combinatie liniara

Complementara unei multimi

Comutativitate

Conditii initiale

Conditii la limita

Constanta

Continuitate

Convergenta

Coordonate

Coordonate carteziene

Corespondenta

Cuadratura

Curba

Demonstratie

Derivata

Determinant

Dezvoltare in serie

Diametru

Diferenta a doua multimi

Diferentala

Dimensiune

Directie

Discriminant

Disjunctie

Dispersie

Distanta

Divizibilitate

Divizori ai lui zero

Domeniu de integritate

Echivalenta

Ecuatie

Egalitate

Element neutru

Energie informationala

Entropie

Eveniment aleator

Expresie

Extrapolare

Factorial de N

Figuri echivalente

Figuri izoperimetrice

Flux a unui vector

Forma patratica

Formula lui Leibniz - Newton

Formula lui Taylor

Fractie

Fractie continua

Fractia zecimala

Functie densitate de probabilitate

Functie analitica

Functie bijectiva

Functie caracteristica

Functie continua

Functie de probabilitate

Functie de repatitie

Functie rationala

Functii hiperbolice

Functionala

Generatoare

Geometrie

Geometrie analogmatematica

Geometrie analitica

Geometrie integrala

Geometrie neeuclidiana

Geometrie riemaniana

Graf

Grafic

Grup

Hermitiana

Hiperplan

Histograma

Ideal

Idempotent

Incluziune

Inductie completa

Inecuatie

Inegalitate

Inel

Infinit

Integrala definita

Interpolare

Ipoteza

Izomorfism

Laplacian (ecuatia lui Laplace)

Lege de compozitie interna

Lege a numerelor mari

Lema

Limita unei functii

Limita unui sir

Linie mijlocie

Logaritm

Majorant

Margine inferioara

Margine superioara

Matrice

Masura

Mediana

Metoda celor mai mici patrate

Metoda reducerii la absurd

Metoda axiomatica

Model matematic

Moment de ordinul K

Multime

Multimea vida

Multimi echivalente

Nabla

Norma

Numar cumplex

Numar intreg

Numar natural

Numar rational

Octant

Omomorfism

Operator

Ordonata

Origine

Parabola

Paralelipipedul dreptunghicghic

Parametru

Partitie

Patrat magic

Poliedrul (regulat)

Probabilitate

Proba

Procent

Produs cartezian

Produs scalar

Produs vectorial

Proportie

Q-cuantile

Radian

Radical

Radacina

Repartitie

Rest patratic

Rotor

Rombul

Scalar

Scheme clasice de probabilitate

Scufundare (a structurii algebrice)

Selectie

Semigrup

Serie Taylor

Serie trigonometrica

Serie Fourier

Sistem axiomatic

Sistem de ecuatii

Spatiu Euclidian

Spatiu metric

Spatiu vectorial liniar

Structura algebrica

Subgrup

Sir

Tetraedru

Trinom patrat

Torul

Valoare medie a unei variabile

Valoare numerica

Variabila aleatoare

Vector

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu