Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Teoreme

Teoreme Matematica


Teorema lui Pitagora


Teorema lui Pitagora Generalizata


Teorema lui Pitagora demonstrata cu ajutorul Produsului Scalar


Teorema lui Pitagora - rezolvata Algebric


Teorema Sinusului


Teorema Cosinusului


Teorema Catetei


Teorema Inaltimii


Teorema Bisectoarei


Teorema celor 3 Perpendiculare


Teorema lui Thales


Teorema lui Cauchy


Teorema lui Lagrange


Teorema lui Fermat


Teorema lui Ptolomeu


Teorema lui Bezout


Sirul lui Rolle


Proprietatea lui Darboux


Regula lui Cramer


Regula lui L'Hospital


Suma lui Gauss

Seria lui GrandiTeoreme Fizica


Teorema variatie energiei cinetice a punctului material


Legea Boyle - Mariotte


Legea Avogadro - Ampere


Legea lui Hooke


Legea atractiei universale a lui Newton


Legea conservarii energiei mecanice


Ecuatia lui Galilei


Legea lui Coulomb


Legea lui Joule


Legea lui Ohm


Legile lui Kirchhoff


Legea lui Gay-Lussac


Legea lui C. Charles


Teorema impulsului pentru punctul material (conservarea impulsului)


Ecuatia lui Robert Mayer


Primul principiu al termodinamicii


Al doilea principiu al termodinamicii


Legea lui Ohm pentru circuitul cu condensator ideal


Legile efectului fotoelectric


Constanta lui Planck


Teorema lui Pascal


Legile lui Kepler 


Relatia impulsului fotonului 


Ecuatia lui Einstein pentru interactiunea dintre un foton si un electron


Regula lui Lenz


Experimentul lui Oersted


Legea lentilelor (demonstratie)


Regula burghiului


Legile electrolizei


Legea lui Lorentz


Ecuatia lui Schrodinger


Legea lui Biot si Savart (Campul magnetic al curentului electric)Legea lui Arhimede


Legea lui Pascal (presa hidraulica, frana hidraulica)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu