Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Dispersie

DISPERSIE (dispersio = împrăştiere), a unei variabile aleatoare X, este momentul centrat de ordinul doi al său 

unde f(xi) este probabilitatea cu care variabila X=xi în cazul când X este v.a continuă, atunci:


E: dispersion; F: variance (O.M.).
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu