Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Partitie

PARTIŢIE (partitio = împărţire), a unei mulţimi este o mulţime formată din submulţimi ale lui A, disjuncte două câte două şi a căror reuniune este mulţimea A.

E: partition; F: partition (O.M.).


Dictionar matematica

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu