Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Conditii initiale

CONDIŢII INIŢIALE condiţii impuse soluţiei unei ecuaţii diferenţiale sau cu derivate parţiale. E: initial conditions; F: conditions initiales (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu