Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Grup

GRUP o mulţime nevidă G, pe care s-a definit o lege de compoziţie o : GxG → G cu proprietăţile: xo(yoz) = (xoy)oz; există eєG, aşa încât eox = xoe = x (element neutru) şi oricare ar fi xєG, există x'єG, aşa încât xox' = x'ox = e (element simetric). E: group; F: groupe 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu