Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Axa de coordonate

AXĂ DE COORDONATE (axis = osie), dreaptă orientată pe care se alege un punct fix (numit origine) şi o unitate de măsură. E: axis of coordinates; F: axe de coordonées (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu