Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Argument

ARGUMENT (argumentum = dovadă), variabila independentă a unei funcţii sau pentru un număr complex z = a + bi, prin arg z = arctg b/a . E: argument (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu