Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Apartenenta

APARTENENŢĂ relaţie între un element a şi mulţimea A, din care face parte, ceea ce se scrie aÎA. Sensul de apartenenţă a fost  introdus de Peano în 1897. E: membership; F: appartenence (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu