Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Metoda axiomatica

METODA AXIOMATICĂ este o metodă de a construi o teorie folosind un sistem axiomatic. Părintele acestei metode este considerat Euclid (sec. III î.Hr.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu