Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Determinant

DETERMINANT numărul care se obţine însumând cele n! produse formate cu elementele aij ale matricei pătrate A=(aij) cu i, j = 1, 2, ... ,n şi aijÎR, atunci            

  
det A =
este mulţimea permutărilor de ordinul n, iar invυ este numărul inversiunilor permutării υ. Denumirea de determinant se datorează lui A. Cauchy. E: determinant; F: déterminant (O.M.).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu