Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Derivata

DERIVATĂ
dacă există şi este finită, unde f : I → R, IÍR şi x0ÎI. A fost introdusă în 1665 de Newton (în legătură cu definirea vitezei la un moment dat a unui mobil ce se mişcă neuniform şi nerectiliniu) şi de Leibniz în 1673 (în legătură cu problema determinării tangentei la o curbă în punctul x0. E: derivate of a function; F: deriveé (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu