Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Incluziune

INCLUZIUNE (in = în, cludere = cuprinde), relaţie între două mulţimi A şi B, notată AÌB (se citeşte A este inclus în B) care are proprietatea că orice element al lui A este şi element al lui B. E şi F: inclusion

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu