Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Radical

RADICAL (radicalis = rădăcină), semnul matematic care indică operaţia de extragere a rădăcinii de ordinul n dintr-un număr dat. Numărul n (n≥2) se numeşte indicele radicalului. A fost introdus de K. Rudolf (1525) şi utilizat curent în lucrările lui M. Rolle (1690). 

E şi F: radical

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu