Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Limita unui sir

LIMITA UNUI ŞIR (de numere reale)astfel încât în afara oricărei vecinătăţi a lui a se află mai cel mult un număr finit de termeni ai şirului. 
Şirurile care au limită se numesc convergente, iar celelalte divergente. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu