Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Complementara unei multimi

COMPLEMENTARA unei mulţimi AÌT, mulţimea elementelor xÎT şi xÏA. Complementara se notează Ā sau CA. E: complement of a set; F: complémentaire d’un ensemble (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu