Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Analiza potentialului financiar

Analiza potentialului financiar implica:

Analiza Cheltuielilor (ratele: Ch. tot, Ch. mat, Ch. personalul)
Analiza Rentabilitatii (calculul ratelor de rentabilitate)
Analiza Patrimoniala (FR, NFR, Trezoreria)


Analiza Cheltuielilor

Costurile reprezinta un element foarte important in analiza eficientei firmei. De aceea se calculeaza ratele de eficenta ale cheltuielilor totale, materiale si de personal, denumite si rate medii:

Rata de eficenta a cheltuielilor totale (rata medie a cheltuielilor totale)

Rch = (Ch. tot / CA) x 100

Ch.tot. = cheltuieli totale
CA = cifra de afaceri


Rata cheltuielilor materiale (rata medie a cheltuielilor materiale)

Rch.mat = (Ch mat. / CA) x 100

Ch.mat. = cheltuieli materiale
CA = cifra de afaceri


Rata cheltuielilor cu personalul (rata medie a cheltuielilor cu personalului)

Rch = (Ch. pers. / CA) x 100

Ch.pers. = cheltuieli cu personalul
CA = cifra de afaceri

Analiza potentialului financiar se realizeaza pe cel putin 2 ani, pentru ca sa se poata face evolutia acestora si respectiv sa se observe la sfarsit care grupa de cheltuieli (cheltuieli cu personalul sau cheltuielile cu materialele) are ponderea mai mare in cheltuielile totale sau in cifra de afaceri.
Analiza Rentabilitatii

Analiza rentabilitatii pleaca de la formula clasica:

REZULTATE = VENITURI - CHELTUIELI

Ratele de rentabilitate - reprezinta importanti indicatori calitativi de eficienta.

Rata rentabilitatii cheltuielilor = (Profit brut / Cheltuieli totale) x 100

Rata rentabilitatii veniturilor = (Profit brut / CA) x 100

Rata rentabilitatii fondurilor avansate = (Profit brut / Active totale) x 100

Rata rentabilitatii economice = (Profit brut / Capital permanent) x 100Analiza Patrimoniala

Analiza patrimoniala implica calculul Fondului de rulment (FR) si a Nevoii de Fond de Rulment (NFR) si a Trezoreriei nete (T)

Fondul de rulment (FR)- se calculeaza pe baza bilantului patrimonial si reflecta echilibrul pe termen lung al intreprinderii, este utilizat in principal pentru acoperirea partiala a activelor circulante (a stocurilor).

FR  = Capital permanent (resurse permanente)- Active imobilizate (nevoi permanente)

Capital permanent = Capitaluri proprii + datorii pe termen scurt + datorii pe termen lung

Nevoia de fond de rulment (NFR) - este element de activ si reprezinta activele circulante care trebuie finantate din fondul de rulment, reflecta echilibrul pe termen scurt al intreprinderii, NFR trebuie sa urgenteze incasarea creantelor.

NFR = Nevoile de finantare - Resurse generate de operatiuni ciclice
sau altfel spus: NFR = Active circulante (fara disponibilitati banesti) - datorii curente

NFR (are valoare pozitiva +) cand nevoile temporare > resursele temporare ( stocuri >, creante >)
NFR (are valoare negativa -) cand nevoile temporare < resursele temporare (creste incasarea creantelor)

Se calculeaza si

rata de finantare a capitalului circulant = Rfcc
rata de acoperire a stocurilor = Ras

Rfcc = (FR / Active circulante) x 100

Rfcc = inregistreaza evolutie favorabila daca rezultatul este > 50 % (acceptat in teoria financiara)

Ras = (FR / Stocuri) x 100 

Ras = inregistreaza evolutie favorabila daca rezultatul este > 66 % (acceptat in teoria financiara)
Ras - determina in ce proportie stocurile sunt finantate din capitaluri proprii si credite pe termen scurt.

Trezoreria neta (T) (disponibilitati banesti)- valoarea Trezoreriei nete arata echilibrul financiar al societatii, daca are valoare pozitiva sociatea are o trezorerie neta pozitiva si este stabila, daca valoarea este negativa societatea inregistreaza deficit deci este instabila.

Trezoreria neta (T) = FR - NFR


Analiza Financiara Formule

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu