Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Constanta lui Planck

Cum a aparut aceasta constanta?

In 1900 M. Planck a facut o ipoteza, revolutionara pentru acea vreme, asupra oscilatorilor microscopici care emit sau absorb radiatii. Conform acestei ipoteze energia unui oscilator nu poate avea orice valoare, ci numai anumite valori discrete E1, E2, ….Ei


h = 6,626 * 10-34 J * s
Energia unui oscilator poate sa cresca in cazul absorbtiei sau sa scada intre doua valori Ek si Ei, numai cu cantitatea:

ε = hυ = Ek – Ei   (relatia 1)


denumita coanta de energie unde υ este frecventa oscilatorului, iar:


h = 6,626 * 10-34 J * s  (relatia 2)


h = o constanta universala, denumita constanta lui Planck. Se spune ca energia oscilatorului este cuantificata.

In consecinta, lumina o consideram formata dintr-un ansamblu de fotoni, care au energia data de relatia 2.

Un comentariu:

  1. Definitia constantei h rezulta imediat din relatiile energetice ale procesului de anihilare electron-pozitron.
    Wpe=(k*Qe^2)/Re=Me*c^2=h*Ffae. Rezulta h=(k*Qe^2)/(Re*Ffae). In care Wpe este energia potentiala a electronului la distanta de o raza electronica Re, k este constanta interactiunilor electrice =9*10^9 (N*m^2)/C^2, Qe=1,602*10^-19 C, Re=2,81743810^-15 m, Ffae=1,237268*10^20 Hz, este frecventa fotonului gama de la anihilarea electronului cu pozitronul.

    RăspundețiȘtergere