Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Ecuatia lui Schrodinger

În fizică, în special în mecanica cuantică, ecuaţia lui Schrödinger este o ecuaţie cu derivate parţiale care descrie modul în care se schimbă în timp starea cuantică a unui sistem fizic, sau mai pe scurt interdependenţa dintre spaţiu şi timp. Aceasta este ecuaţia centrală a mecanicii cuantice, aşa cum sunt legile lui Newton în mecanica clasică.


Ecuatia lui Schrodinger

Legenda
i = unitatea imaginara
h = este constanta lui Planck redusa
H = operatorul hamiltonian din mecanica cuantica
{\displaystyle \Psi (\mathbf {r} ,t)} = este funcţia de undă, care este probabilitatea lui Born pentru diferite configuraţii ale sistemului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu