Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Teorema sinusului

In geometrie, teorema sinusului este o proprietate a triunghiurilor din plan. Dacă laturile unui triunghi au lungimile ab și c, iar unghiurile care se opun acestora sunt AB și C, atunci, conform teoremei sinusului:


\frac{a}{\sin A}\,=\,\frac{b}{\sin B}\,=\,\frac{c}{\sin C}\,=\,2R

Problema rezolvata teorema sinusului

unde R este raza cercului circumscris triunghiului.