Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Geometrie plana - problema rezolvata 25

Perimetrul unui triunghi ABC este de 60 cm, latura [BC] are lungimea de 20 cm. Sa se calculeze lungimea segmentului AM unde M este punctul de tangenta al laturii [AB] cu cercul inscris in triunghi

Rezolvare


GEOMETRIE PLANA - problemele rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu