Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

DreptunghiulSe numeste dreptunghi un paralelogram care are un unghi drept.


dreptunghiul formuleLungimea si latimea dreptunghiului:

Dreptunghiul are lungime(= AB) si latime (= BC).

Perimetrul dreptunghiului:

Perimetrul =  suma tuturor laturilor, adica:
P = AB + BC + CD + DA sau P = 2(L + l)


Aria dreptunghiului:

Aria dreptunghiului = lungimea x latimea
Adreptunghi = L x l. In cazul nostru, AABCD = AB x BC.Teorema. Dreptunghiul are unghiurile congruente si deci toate sunt unghiuri drepte.
Teorema reciproca. Daca un patrulater are toate unghiurile congruente si deci sunt drepte, atunci el este dreptunghi.
Teorema. Diagonalele unui dreptunghi sunt congruente.
Teorema reciproca. daca diagonalele unui paralelogram sunt congruente atunci paralelogramul este dreptunghi.

problema rezolvata dreptunghi (geometrie plana - problema rezolvata 31)

problema rezolvata dreptunghi (geometrie in spatiu - problema rezolvata 23)


Probleme rezolvate geometrie plana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu