Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Daca raportul a doua numere este 5/7 iar suma lor este 132, aflati numerele!


Rezolvare

Daca raportul a doua numere este 5/7 iar suma lor este 132, aflati numerele!

a / b = 5 / 7 => 5b = 7a

a + b = 132 => a = 132 - b

5b = 7a =>
5b = 7(132 - b) =>
5b = 924 - 7b =>
5b + 7b = 924 =>
12b = 924 =>
b = 924 / 12 =>
b = 77

a = 132 - b =>
a = 132 - 77 =>
a = 55

Verificare
a + b = 132 =>
77 + 55 = 132 =>
132 = 132 Adevarat


Exercitii si probleme rezolvate clasa a 7-a

Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu