Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Daca diferenta a doua numere pozitive este 65 iar raportul lor este 7/12 aflati numerele


Rezolvare

b / a = 7 / 12
a - b = 65  

a - b = 65 =>
a = 65 + b

b / a = 7 / 12 =>
7a = 12b =>
a = 12b / 7
65 + b = 12b / 7
7(65 + b) = 12b
455 + 7b = 12b
455 = 12b - 7b
5b = 455
b = 455 / 5
b = 91

a = 65 + b =>
a = 65 + 91 =>
a = 156


Verificare

a - b = 65
156 - 91 = 65
65 = 65 Adevarat


Exercitii si probleme rezolvate clasa a 7-a

Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu