Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Aflati numarul necunoscut: 4 x n = 612...

4 x n = 612
p x 8 = 776
593 : c = 9 (rest 8)

o : 5 = 139 (rest 2)
r : 7 = 106 (rest 3)
a : 8 = 245 (rest 6)


Rezolvare

4 x n = 612
n = 612 : 4
n = 153

p x 8 = 776
p = 776 : 8
p = 97


593 : c = 9 (rest 8)
593 : c = 9 + 8
593 - 8 = 9 x c
585 = 9 x c
c = 585 : 9
c = 65

sau

conform formulei :  C x I + r = D
noi nu cunoastem Impartitorul:
9 x I + 8 = 593
9 x I = 593 - 8
9 x I = 585
I = 585 : 9
I = 65
c = 65o : 5 = 139 (rest 2)
o : 5 = 139 + 2
o - 2 = 139 x 5
o - 2 = 695
o = 695 + 2
o = 697


sau

conform formulei :  C x I + r = D
noi nu cunoastem Deimpartitul:
139 x 5 + 2 = D
D = 695 + 2
D = 697
o = 697


r : 7 = 106 (rest 3)

r : 7 = 106 + 3
r - 3 = 106 x 7
r - 3 = 742
r = 742 + 3
r = 745

sau

conform formulei :  C x I + r = D
noi nu cunoastem Deimpartitul:
106 x 7 + 3 = D
D = 742 + 3
D = 745
r = 745


a : 8 = 245 (rest 6)
a : 8 = 245 + 6
a - 6 = 245 x 8
- 6 = 1960
= 1960 + 6
a = 1966

sau

conform formulei :  C x I + r = D
noi nu cunoastem Deimpartitul:
245 x 8 + 6 = D
D = 1960 + 6
D = 1966
a = 1966Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu