Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Calculati impartitorul:

168 : m = 4
168 : n = 4
408 : p = 2

D : I = C (restul)
Impartitorul este numarul necunoscut
Aflam Impartitorul, deci aflam numarul necunoscut.

Rezolvare

168 : m = 4
m = 168 : 4
m = 42


168 : = 4
n = 168 : 4
n = 42


408 : p = 2
p = 408 : 2
p = 204
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu