Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Functii clasa a 8-a exercitiu rezolvat 8

Fie functia f: R -> R, f(x) = x + 3.
Determinati punctele de intersectie ale graficului cu axele de coordonate:


Rezolvare

A = Gf ∩ xx’ = {(x, f(x) = 0)}

f(x) = 0
x + 3 = 0
x = -3

punctul A(-3, 0)


B = Gf ∩ yy’ = {(0, f(0))}
f(0) = 0 + 3
f(0) = 3


punctul B(0, 3) 


Probleme si exercitii rezolvate clasa a 8-a

Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu