Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Izotopi

Izotopi: Speciile de atomi care au acelaşi număr de protoni, dar număr diferit de electroni se numesc izotopi.Glosar Fizica

Glosar Chimie

Probleme rezolvate Fizica