Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-7-a problema rezolvata 22

Un motor termic primeste din exterior caldura Q1 = 90 kJ si efectueaza un lucru mecanic L = 15 kJ. Calculati randamentul motorului termic.
Rezolvare

Randamentul se calculeaza cu relatia:

η = L / Q1 =>
η = 15 kJ / 90 kJ =>
η = 1 / 6 =>

η = 16,6 %

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu