Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-9-a - problema rezolvata 51

Un punct material cu masa m = 2,5 kg este supus actiunii unei forte totale care variaza in timp. Corpul porneste din repaus. Sa se afle viteza corpului dupa t = 10 s de la inceperea miscarii.


Rezolvare

Aplicam teorema de variatie a impulsului pentru un punct material. Acesta se va misca rectiliniu sub actiunea unei singure forte rezultante, astfel ca F∆t = ∆p.
Deoarece forta nu este constanta, impulsul fortei rezultate il vom calcula cu metoda grafica, egal cu aria cuprinsa intre curba fortei si axa timpului in primele 10 s de la inceperea miscarii:
F * ∆t = 25 Ns

∆p = pf – pi = mv, deoarece initial corpul nu avea impuls, fiind in repaus. Obtinem:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu