Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Combinatie liniara

Combinatie liniara: operatie asupra vectorilor care consta in multiplicarea cu nemere reale sau complexe, sau adaugarea acestora.


Glosar Fizica

Probleme rezolvate Fizica