Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Un pahar din sticla (densitate sticla p1 = 2,5 g/cm3) contine un volum V2 = 200 cm3 de apa (densitate apa p2 = 1000 kg/m3). Care este volumul peretilor paharului daca masa lui totala este m = 0,35 kg?

Un pahar din sticla (densitate sticla ρ1 = 2,5 g/cm3) contine un volum V2 = 200 cm3 de apa (densitate apa ρ2 = 1000 kg/m3). Care este volumul peretilor paharului daca masa lui totala este m = 0,35 kg?

Stim
ρ1 = 2,5 g/cm3
ρ2 = 1000 kg/m3
V2 = 200 cm3
m = 0,35 kg
V1 = ?


Rezolvare

conform formulei: 

ρ = m / V

avem:

m1 = ρ1V1
m2 = ρ2V2
m = m1 + m2
m = ρ1V1 + ρ2V2  
V1 = (m - ρ2V2) / ρ1
V1 = [0,35kg - (1000 kg/m3 x 200 cm3)] / 2,5 g/cm3
V1 = [0,35kg - (1000 kg/m3 x 0,0002 m3)] / 0,0025 kg/cm3
V1 = (0,35kg - 0,2 kg) / 0,0025 kg/cm3
V1 = 0,15 kg / 0,0025 kg/cm3
V1 = 60 cm3


Legenda

m = masa totala (kg)
m1 = masa apa
m1 = masa sticla
densitate sticla ρ1 = 2,5 g/cm3
densitate apa ρ2 = 1000 kg/m3
V2 = volum apa
V1 = volumul peretilor paharului