Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Suma a trei numere naturale x y z este 81. Se stie ca x este 9 iar y este de 5 ori mai mare

Suma a trei numere naturale x, y, z este 81. Se stie ca x este 9, iar y este de 5 ori mai mare.
Sa se afle valoarea lui z.

Rezolvare

 x + y + z = 81
9 + 5 x 9 +z = 81
9 + 45 + z = 81
54 + z = 81
z = 81 - 54
z = 27

deci
x = 9; y = 45; z = 27
x + y + z = 81
9 + 45 + 27 = 81 Adevarat
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu