Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Sa se calculeze cate grame solutie HCl de concentratie 36% sunt necesare pentru prepararea a 7.5 l solutie HCl de concentratie dublu molara (2M)

Sa se calculeze cate grame solutie HCl de concentratie 36% sunt necesare pentru prepararea a 7,5 l solutie HCl de concentratie dublu molara (2M).

C% solutie initiala = 36%
CM solutie finala = 2M
Vs final = 7,5 l
ms initial = ?

Rezolvare

Aflam md din solutia finala:

md = CM ∙M ∙Vs =>
md = 2 ∙36,5 ∙7,5 =>
md = 547,5 HCl


Aflam masa solutiei initiale:

ms = (md ∙ 100) / C% =>
ms = (547,5  ∙ 100) / 36 =>
ms = 1520,83 g


Legenda
ms = masa de solutie
md = masa de dizolvant
2M = concentratie dublu molara

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu