Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Care este puterea mecanica a unui halterofil care ridica halterele cu greutatea de 1200 N de la podea la inaltimea de 2.2 m in 5 s?

Care este puterea mecanica a unui halterofil care ridica halterele cu greutatea de 1200 N de la podea la inaltimea de 2,2 m in 5 s?

F = 1200 N
Δd = 2,2 m
t = 5 s
P = ?

Rezolvare

Puterea mecanica formula de calcul:

P = L / t

Calculam lucrul mecanic:

L = F ∙ Δd =>
L = 1200 N ∙ 2,2 m =>
L = 2640 Jouli


Acum putem calcula puterea mecanica:

P = L / t
P = 2640 J / 5 s =>
P = 528 Watti

Legenda
F = valoarea numerica a fortei (greutatea halterelor)
Δd = distanta pe directia fortei (inaltimea la care ridica halterele)
P = puterea mecanica
t = timp in secunde
L = lucrul mecanic efectuat
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu