Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Sa se arate ca triunghiul ABC este dreptunghic in A: cosB + cosC = (b+c)/a

Sa se arate ca triunghiul ABC este dreptunghic in A:


cosB + cosC = (b+c)/a


geometrie plana teorema cosinusuluiStim ca:

b2 = c2 + a2 – 2ca x cosB
c2 = a2 + b2 – 2ab x cosC
a2 = b2 + c2 – 2bc x cosA

daca a = ∏/2


Si trebuie sa demonstram ca:

cosB + cosC => c/a + b/a => cosB + cosC = (b+c) / a

adica ca unghiul A = ∏/2 (unghi de 90 de grade, dreptunghic sau
conform cu Teorema lui Pitagora a2 = b2+c2)


Rezolvare


geometrie plana teorema cosinusului
Geometrie plana probleme rezolvate

Probleme si exercitii rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu