Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Marime fizica

O mărime fizică este o mărime care caracterizează starea unui sistem fizic. Mărimea fizică are o determinare cantitativă (valoarea numerică) şi una calitativă (unitate de măsură). Ea este exprimată ca produs între valoare numerică şi o unitate de măsură (descrierea lui Maxwell).
O mărime fizică poate fi măsurată, folosind unităţi de măsură Mărimile fizice reprezintă proprietăţi fizice măsurabile ale materiei (substanţă şi câmp) care pot fi determinate calitativ şi cantitativ. Identificarea calitativă se face prin senzaţii vizuale, auditive, tactile, termice, kinestezice etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu