Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Un corp cu masa m1 = 0.40 kg si viteza v1 = 5 m / s loveste un alt corp care se misca spre el pe aceeasi directie. Dupa ciocnire corpurile se opresc. Care a fost impulsul celui de-al doilea corp?
Rezolvare

m1 = 0,40 kg
v1 = 5 m / s
p2  = ?

p1 + p2 = 0
p2 = - p1
p2 = - m1v1
p2 = - (0,40 kg ∙ 5 m / s)
p2 = - 2 N ∙ s

Legenda
m = masa
v = viteza

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu