Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Doua bile de mase m1 = 1 kg si m2 = 2 kg se misca una spre cealalta cu vitezele v1 = 1 m/s si v2 = - 2 m/s. Sa se afle pierderea de energie cinetica Q (caldura) prin ciocnirea lor plastica.

Rezolvare

m1 = 1 kg
m2 = 2 kg
V1 = 2 m/s
V2 = - 2 m/s

Ec = ?
Q = ?
Ec1 = ½ m1V12
Ec2 = ½ m2V22
Eci = ½ (m1V12 + m2V22)

∑Pi = ∑Pf

m1V1 + m2V2 = Pf
m1V1 + m2V2 = V(m1 + m2)
V = (m1V1 + m2V2) / m1 + m2
V = - 1 m/s

Ecfinala = ½ ∙ (m1 + m2) ∙ V2

Q = Eci – Ecfinala
Q = ½ (m1V12 + m2V22) - ½ ∙ (m1 + m2) ∙ V2
Q = ½ [1 ∙ 12 + 2 ∙ (-22)] - ½ ∙ (1 + 2) ∙ (-1)2
Q = ½ (1 + 8 - 3)
Q = ½ ∙6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu