Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Pe o masa neteda fara frecari este asezat un corp de masa m1 = 5 kg de care este prins un fir orizontal trecut peste un scripete ideal si avand la capat un corp de masa m2 = 2 kg. Sa se calculeze acceleratia sistemului si tensiunea din fir.

Rezolvare


probleme rezolvate fizica clasa 9
fig.1

Forta de greutate G1 = m1g a corpului m1 este anulata de reactiunea normala N1 a mesei orizontale. Fortele de frecare sunt neglijabile. Pentru ca avem scripete ideal, tensiunea din fir este aceeasi de o parte si de alta a scripetelui.

Alegem axa Ox pentru fiecare corp in directia si sensul miscarii sale. Atunci ecuatia fundamentala se scrie astfel:

T = m1a
m2g – T = m2a

de unde:

a = g ∙ [m2 / (m1 + m2)] =>
a = 9,8 ∙ [2 / (5 + 2)] =>
a = 9,8 ∙ 2 / 7 =>
a = 9,8 ∙ 0,29 =>
a = 2,8 m/s2

T = m1a =>
T = 5 kg ∙ 2,8 m/s2
T = 14 N


Legenda
m = masa
g = gravitatia (9,8 m/s2)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu