Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Functiunile firmei

1. Functiunea de Cercetare – Dezvoltare reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in intreprindere prin care se concepe si se implementeaza progresul stiintifico-tehnic.

2. Functiunea Comerciala reprezinta ansamblul proceselor de cunoastere a cererii si ofertei pietei, de procurare a materiilor prime si materialelor, a echipamentelor de productie necesare desfasurarii activitatii de productie a firmei si de vanzare a produselor si serviciilor acesteia. (activitati principale: aprovizionare – marketing - vanzare)

3. Functiunea de Productie reprezinta ansamblul de procese de munca din cadrul intreprinderii prin care se transforma obiectele muncii in produse finite, semifabricate si servicii destinate vanzarii.

4. Functiunea Finaciar – Contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei precum si evidenta valorica a patrimoniului firmei.

Activitatea financiara atributii:
- elaboreaza bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- efectueaza studii si analize a indicatorilor de profit si eficienta;
- recalculeaza periodic necesarul mijloacelor circulante pentru accelerarea vitezei de rotatie;
- stabileste: preturi, tarife pe produse si serviciile oferite;
- repartizeaza profitul conform legii;
- efectueaza varsaminte catre bugetul de stat.

Contabilitatea efectueaza evidenta analitica a:
- materiilor prime si a materialelor;
- piese de schimb;
- obiecte de inventar;
- evidenta mijloacelor fixe;
- rezultatelor economice prin intocmirea bilantului contabil si a principalilor indicatori economico-financiari;
- organizarea, indosarierea, pastrare in arhiva a documentelor contabile.

5. Functiunea de Personal este ansamblul proceselor din cadrul organizatiei prin care se asigura resursele umane necesare precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora.

Activitati specifice:
- previzionarea necesarului de personal;
- formarea personalului -> perfectionarea personalului;
- selectia personalului -> promovarea personalului;
- incadrarea personalului -> protectia personalului;
- evaluarea personalului;
- motivarea personalului.


Teorie Management

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu