Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Inductie matematica exercitiu rezolvat 5

Folosind metoda inductiei matematice sa se demonstreze ca pentru orice numar natural n este adevarata egalitatea:

math induction examples

mathematical induction examplesProbleme si exercitii rezolvate clasa a-X-a

Probleme si exercitii rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu