Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Calculati numarul necunoscut:

488 : a = 8
d x 7 = 497

693 : e = 3
h : 7 = 567

m x 5 = 355
r : 9 = 981


Rezolvare

488 : a = 8
a = 488 : 8
a = 61


d x 7 = 497
d = 497 : 7
d = 71


693 : e = 3
e = 693 : 3
e = 231


h : 7 = 567
h = 567 x 7
h = 3969


m x 5 = 355
m = 355 : 5
m = 71


r : 9 = 981
r = 981 x 9
r = 8829Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu