Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Rezistenta electrica a unui conductor

Raportul constant, pentru un conductor data, intre tensiunea aplicata la capetele lui si intensitatea curentului ce se stabileste prin el defineste o marime fizica - numita rezistenta electrica a acelui conductor

R = U / I


Unitatea de masura a rezistentei electrice se numeste ohm si se noteaza cu litera greceasca Ω (omega):

<R>si = <U>si / <I>si = 1V / 1A = 1ΩLegenda:
si = sistem international
I = intensitatea curentului
U = tensiunea aplicata
V = volt
A = amper
Ω = ohm

Un conductor are rezistenta de 1 ohm, atunci cand aplicandu-se la capete o tensiune de 1 Volt, prin el trece un curent cu intensitatea de 1 Amper.

Pentru rezistente mari se folosesc multiplii ohmului:

kiloohmul 1 kΩ = 1.000 Ω
megaohmul 1 MΩ = 1.000.000 Ω
Glosar Fizica

Probleme rezolvate Fizica

Probleme rezolvate fizica clasa a-8-a

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu