Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-8-a problema rezolvata 12

Primarul unui transformator conectat la reteaua de 220 Vc.a are 500 spire. La bornele secundarului de 50 de spire se conecteaza un rezistor cu rezistenta electrica de 4,4 Ω. Considerand ca rezistenta electrica a bobinei secundare este nula, sa se determine:

a) puterea electrica absorbita de transformator de la reteaua de c.a (curent alternativ);
b) intensitatile curentului electric in bobinele transformatorului.
c) cum se modifica puterea electrica absorbita de generator de la reteaua electrica, daca se inlocuieste rezistorul de sarcina R = 4,4 Ω cu altul R’ = 17,6 Ω?
Rezolvare

a) si b) Puterea electrica absorbita de transformator de la reteaua electrica este de:

Pp = Up * Ip

Necunoscand Ip, ne vom folosi de egalitatea:

Pp = Ps = Us * Is

unde Us se poate determina din raportul de transformare:

Np / Ns = Up / Us

iar

Is = Us / R

astfel ca:

Us = Ns / Np * Up =>
Us = (50 / 500) * 220 V =>
Us = 22 V

Is = 22 V / 4,4 Ω =>
Is = 5 A

Pp = Ps = 22 V * 5 A =>
Pp = Ps = 110 W

Ip = Pp / Up =>
Ip = 110 W / 220 V =>
Ip = 0,5 A


c) Daca R’ = 17,6 Ω atunci:

I’s = Us / R’ =>
I’s = 22 V / 17,6 Ω =>
I’s = 1,25 A

P’p = P’s = Is * Us = 1,25 A * 22 V =>
P’p = P’s = 27,5 W


I’p = P’p / Up =>
I’p = 27,5 W / 220 V =>
I’p = 0,125 A

P’p / Pp = 27,5 W / 110 W =>
P’p / Pp = 1 / 4

Concluzie
Deci, puterea scade de 4 ori, cand rezistenta de sarcina conectata la secundar a devenit de 4 ori mai mare.


Legenda
Pp = puterea in circuitul primar
Ps = puterea in circuitul secundar
Ip = intensitatea curentului in circuitul primar
Is = intensitatea curentului in circuitul secundar
Up = tensiunea indusa a curentului in circuitul primar
Us = tensiunea indusa a curentului in circuitul secundar
R = rezistorProbleme rezolvate fizica clasa a-8-a

Probleme si exercitii rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu