Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-10-a problema rezolvata 15

Un motor ideal ce functioneaza dupa ciclul Carnot, absoarbe caldura Q1 = 2.508 J de la sursa calda intr-un ciclu. Temperatura sursei calde este T1 = 400 K, iar temperatura sursei reci T2 = 300 K.

Sa se afle:

a) lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu;
b) caldura Q2 cedata sursei reci. Se cunoaste raportul γ = Cp/Cv = 1,4
Rezolvare

a) Din definitia randamentului avem:

η = L / Q1, dar pentru ciclul Carnot η = (T1 – T2) / T1, astfel:

L = Q1 [(T1 – T2) / T1] = 2.508 J [(400 K – 300 K) / 400 K] = 627 J


b) Exprimam randamentul η cu ajutorul caldurilor schimbate:

η = (Q1 + Q2) / Q2

de unde rezulta Q2:


| Q2 | = Q1 (1 - η) = 1.881 J
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu