Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Solvabilitatea si capacitatea de plata

Solvabilitatea si capacitatea de plata este proprietatea partii materiale a capitalului de a se transforma in bani.

Formule de calcul pentru indicatorii lichiditatii si solvabilitatii:


LICHIDITATEA

Lichiditatea patrimoniala

Lp = Active circulante / Datorii curente

(posibilitaea tuturor elementelor patrimoniale curente de a se transforma in termen scurt in lichiditati (bani) pentru a onora platile societatii, iar valorile inregistrate ale lichiditatii patrimoniale trebuie sa  fie supraunitare > 1,3 - 1,5)

sau

Lp = (Disponibilitati banesti + mijloace care pot deveni lichide) / Datorii curente
de preferat rezultatul acestui raport trebuie sa fie > 1 (supraunitar), valorea de 0,3 este considerata valoare minima acceptata, iar ce este peste 0,5 se considera situatie normala.

sau

L = (Disponibilitati banesti / Active circulante) x 100 
trebuie sa se incadreze in intervalul 3 - 5%

sau

L = (Disponibilitati banesti / Activ) x 100   
trebuie sa se incadreze in intervalul 1,5 - 2%

Intervalele specificate 1,5 - 2%..., sunt marimi orientative. In functie de specificul sectorului de activitate pot fi acceptate si alte valori.
SOLVABILITATEA

Solvabilitaea patrimoniala (rata autonomiei financiare)

Sp = Active total / Datorii totale

(Sp trebuie sa inregistreze valori supraunitare pe intreaga perioada de acoperire a datoriilor totale din activele totale)


Solvabilitatea generala 

Sgn = Active circulante / Datorii curente

Se apreciaza ca valoarea minima admisa poate varia intre 1,2 - 1,8, iar in unele lucrari se opereaza cu 2,00 - 2, 50.


Solvabilitatea imediata

Si = (Active circulante - Stocuri) / Obligatii

Intervalul care poate fi acceptat ca fiind satisfacator este 0,65 - 1
Se mai foloseste si calculul denumit:  "rata rapida de lichiditate" sau "testul acid" exprimat prin raportul:

Active circulante - Stocuri / Pasive curente

Pe sectoare de activitate prezinta marimi diferite. Cu cat raportul este mai mare decat unitatea, se apreciaza ca situatia este mai buna.


Solvabilitatea globala

Sg = (Active circulante + Active fixe) / Datorii totale > 1TREZORERIA

Trezoreria neta

T = Fondul de rulment (FR) - Nevoia de fond de rulment (NFR)

(valoarea lui T arata echilibrul financiar (+) - stabil, (-) instabil)


Analiza Financiara Formule

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu