Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Evaluare clasa a 4-a - Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000 - varianta A

1. Calculati:

a) 134 572 + 403 648 = ?
b) 428 050 - 283 764 = ?
c) 569 000 - 273 825 = ?


Rezolvare

a) 134 572 + 403 648 = 672 792
b) 428 050 - 283 764 = 711 814
c) 569 000 - 273 825 = 842 825

2. Aflati numarul necunoscut

a) 162 625 + m = 278 070
b) 257 504 - p = 162 837
c) n - 93 425 = 113 685


Rezolvare

a)

162 625 + m = 278 070
m = 278 070 - 162 625
m = 115 445


b)

257 504 - p = 162 837
p = 257 504 - 162 837
p = 94 667


c)

n - 93 425 = 113 685
n = 113 685 + 93 425
n = 207 110

3. Suma a trei numere este 675 350. Aflati numerele, stiind ca suma primelor doua numere este 495 435, iar suma ultimelor doua numere este 346 215.

a + b + c = 675 350
a + b = 495 435
b + c = 346 215


a = ?
b = ?
c = ?

Rezolvare

a + b + c = 675 350
a + b = 675 350 - c

stim ca
a + b = 495 435

495 435 = 675 350 - c
c = 675 350 - 495 435
c = 179 915

b + c = 346 215
b + 179 915 = 346 215
b = 346 215 - 179 915
b = 166 300

a + b = 495 435
a + 166 300 = 495 435
a = 495 435 - 166 300
a = 329 135


a = 329 135
b = 166 300
c = 179 915

Verificare

a + b + c = 675 350
329 135 + 166 300 + 179 915 = 675 350 (Adevarat)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu