Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Permutari clasa a 10-a exercitiu rezolvat 2

Un tren de persoane are 10 vagoane. In cate moduri pot fi asezate vagoanele pentru formarea trenului?


Rezolvare

Avem permutari de 10 alemente ale multimii care are 10 elemente. Numarul modurilor in care poate fi format trenul este:

P10 = 10! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 = 3.628.800 moduri


formule combinatorica (permutari - aranjamente - combinari)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu