Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Media aritmetica - exercitiu rezolvat 1

Calculaţi media aritmetica a numerelor de doua cifre, multipli ai lui 40.


Rezolvare:

Numerele naturale de doua cifre multipli ai lui 40 sunt 40 si 80.

Media aritmetica a lor este:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu